Death in Venice (Spring)

Opera Cenedlaethol Cymru

Death in Venice (Spring)

Britten

Archebwch nawr

A fyddech chi’n dilyn cariad i gael ysbrydoliaeth? 

Wrth chwilio am brydferthwch ac ystyr, mae’r awdur enwog Gustav von Aschenbach yn mynd ar daith fympwyol i Fenis. Yn awyrgylch drymaidd yr epidemig colera, gyda’r gwynt scirocco yn chwythu, mae’n disgyn mewn cariad â Tadzio, aristocrat ifanc sy’n aros yn yr un gwesty gyda’i deulu. Wrth i Aschenbach daflu ei unigrwydd a’i chwant arno, mae ffantasi a dychymyg yn cydgymysgu â bodolaeth. Mae ei obsesiwn yn datblygu’n ferw gwyllt wrth iddo ymbellhau fwyfwy oddi wrth realedd. 

Wedi’i hysbrydoli gan y nofel fer wreiddiol gan Thomas Mann, mae opera llawn awyrgylch Britten yn dod yn fyw yn y cynhyrchiad newydd hwn gan WNO, gan greu delweddau o brydferthwch cyfareddol, yn ogystal ag archwilio’r grotésg sy’n gudd o dan geisio’r aruchel. Wrth i fydau barddonol y dychymyg wrthdaro â realedd, mae dechrau’r 20fed ganrif yn gweithredu fel drych i’n cyfnod ni. 

wno.org.uk/venice

#WNOvenice

Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event