Talebau anrheg

Gallwch brynu ein talebau anrheg am unrhyw werth i’w defnyddio ar gyfer unrhyw berfformiad yn Venue Cymru neu yn Theatr Colwyn.

Ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i'r anrheg perffaith? Beth am roi noson i’w chofio i’ch ffrindiau a'ch teulu yn y theatr?

Prynu Taleb Anrheg

Os oes arnoch angen taleb anrheg cyn y Nadolig, bydd angen i chi rŵan gasglu’r talebion o’r swyddfa docynnau. Oherwydd dyddiadau cau’r post cyn y Nadolig, ni allwn bellach sicrhau y byddant yn cyrraedd cyn y Nadolig.

  • Gellir defnyddio’r Daleb Anrheg yn y Swyddfa Docynnau, dros y ffôn ac wrth archebu ar-lein

  • Os yw gwerth y Daleb Anrheg yn fwy na chost y perfformiad, bydd y gweddill yn cael ei roi ar daleb anrheg arall i’r cwsmer ei ddefnyddio yn y dyfodol

  • Nid yw Venue Cymru yn gwerthu nac yn derbyn talebau na chardiauanrheg y Theatr Genedlaethol

Gallwch ganslo’r daleb anrheg o fewn 14 diwrnod i'w phrynu (heb ei defnyddio wrth gwrs).
Ni ellir amnewid talebauanrheg sydd wedi eu colli neu eu dwyn.
Ni ellir defnyddio talebau anrheg ar gyfer archebion sydd eisoes wedi eu gwneud, na’u hamnewid am nwyddau eraill neu arian.