Cerdyn Premier

Dewch yn berchennog Cerdyn Premier am ddim ond £25 y flwyddyn. Gallwch adennill cost eich aelodaeth sawl gwaith drosodd.

Mae buddion i’n Haelodau Cerdyn Premier yn cynnwys

  • Disgownt o 10% ar rai sioeau (ar hyd at 4 tocyn fesul cynhyrchiad)
  • 2 docyn am bris 1 ar berfformiadau noson agoriadol dethol (hyd at 4 tocyn fesul cynhyrchiad)
  • Hysbysiadau e-bost yn cynnwys hysbysiad ymlaen llaw o ddyddiadau gwerthu.
  • Blaenoriaeth gydag archebu ar gyfer rhai sioeau, a'ch caniatáu i gael mynediad at y seddi gorau
  • Pamffled tymhorol yn cael ei ddanfon atoch cyn iddo gael ei gyhoeddi’n gyffredinol
  • Dim ffi weinyddol ar y mwyafrif o sioeau yn Venue Cymru
  • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig drwy gydol y flwyddyn
  • 10% oddi ar Fwyty Y Review a Bar Caffi Catlin’s
  • Cynigion gan bartneriaid dethol  

Prynu Cerdyn Premier

Discount Cerdyn Premier

Gallwch gael eich ffi aelodaeth £25 yn ôl yn fuan iawn, edrychwch ar yr esiampl yma.

Yn dod gyda theulu o 4 i wylio sioe gerdd? Yn eistedd yn y seddi?

Cyfanswm heb Gerdyn Premier £143

4 tocyn £35 + Ffi Weinyddol £3

Cyfanswm gyda’ch Cerdyn Premier £70

2 docyn £35, 2 am ddim a dim Ffi Weinyddol

Yn arbed - £73

Mae Cardiau Premier yn ddilys am 12 mis o'r dyddiad y caiff ei brynu.
Mae’r disgowntiau sy’n cael eu dangos ar gyfer tocynnau pris llawn
Uchafswm o bedwar tocyn â disgownt fesul perfformiad
Gall y disgowntiau gael eu cyfyngu ar rai perfformiadau
Mae gennych yr hawl i ganslo eich Cerdyn Premier o fewn 14 diwrnod o’i brynu.
Os ydych yn dymuno canslo, bydd rhaid talu am unrhyw wasanaethau sy’n cael eu defnyddio yn ystod y cyfnod canslo 14 diwrnod, h.y. rhaid i docynnau a brynir gyda disgownt Cerdyn Premier gael eu dychwelyd a’u hail-brynu am y gwerth llawn.