Catlin's Cafe Bar

Wedi’i enwi ar ôl y trefnydd theatrau lleol Will Catlin, Catlin’s yw’r lle delfrydol i ymlacio a dadflino.

Amseroedd Agor

Dydd Llun – dydd Sadwrn 10am - 4pm

Mae Catlin's ar agor nes i Act 2 gychwyn ar ddiwrnodau perfformiad.

Mae’n gwerthu dewis o de, coffi, brechdanau ffres a byrbrydau blasus. Yn ystod misoedd yr haf, bydd y drysau’n cael eu hagor i gwsmeriaid fanteisio ar awyr iach y môr a’r haul. 

Wi-fi am ddim ar gael