Bwyta ac Yfed

Rydym ni’n falch o allu darparu ein gwasanaeth arlwyo mewnol, sy’n defnyddio cynnyrch lleol a chynnyrch Cymreig eraill.

Yn wir, dyma’r ffordd orau i giniawa.