Bwyty Y Review

Mae bwyty Y Review yn cynnig golygfa banoramig odidog dros y môr ac ar draws bae Llandudno.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld enghraifft o fwydlenni

Amseroedd Agor

Gwasanaeth amser cinio: Dydd Mawrth – dydd Sadwrn 12pm - 2.30pm

 

Plant yn Bwyta Am Ddim yr haf hwn...

Bydd ein gostyngiad plant yn bwyta am ddim yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf eleni. Bydd y cynnig ar gael ar ein bwydlen cinio a bydd yn weithredol rhwng dydd Mawrth 23 Gorffennaf a dydd Sadwrn 31 Awst.

Telerau ac Amodau: Un pryd plentyn am ddim (14 oed ac iau) gydag un oedolyn sy’n talu, rhaid archebu oddi ar adran ‘Prif Sioe’ neu ‘Perfformiwr Clasurol’ y fwydlen.

Please click the links below to view sample menus

Gwasanaeth min nos:  Diwrnodau perfformiad yn unig 5pm - 7.30pm