Y Polisi Ad-dalu a Chyfnewid pan fo tywydd garw

Y Polisi Ad-dalu a Chyfnewid pan fo tywydd garw

Os yw sioe yn mynd rhagddi fel y’i cynlluniwyd, er gwaethaf tywydd garw, yn unol â’n polisi a’r amodau a’r telerau, ni fyddwn yn darparu ad-daliad, yn cyfnewid eich tocyn am un arall nac yn cynnig credyd i chi yn lle.

Os ydych chi’n gallu mynychu perfformiad arall o Crazy for You yna mi wnawn ni gyfnewid eich tocyn am £2 y tocyn. Mae’n rhaid i chi ddychwelyd eich tocyn i’r Swyddfa Docynnau cyn i’r perfformiad ddechrau.

Mae amodau a thelerau yn berthnasol. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01492 872000 am fwy o wybodaeth.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y tywydd: https://www.metoffice.gov.uk/public/weather/forecast/gcmr2gtdu

Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event