Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl

Gŵyl Gorau Gogledd Cymru 2022

Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl

Archebwch nawr

Bydd yr ŵyl gorawl flynyddol yn dychwelyd i Venue Cymru o 5 Mawrth i 6 Mawrth am benwythnos llawn dop sydd yn siŵr o fod at ddant y rheiny ohonoch chi sydd wrth eich boddau â chanu corawl. Bydd y cystadlu yn dechrau am 10am ddydd Sadwrn, gyda’r Corau Meibion, Corau Ieuenctid a’r Corau Cymysg yn camu i’r llwyfan. Wedi hyn, cyfrifoldeb y beirniaid yw penderfynu pwy sy’n haeddu cipio’r wobr 1af, yr 2il a’r 3ydd.

Bydd y Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl yn cael ei gynnal nos Sadwrn am 8pm, a fydd yn cynnwys amrywiaeth o gorau o bob dosbarth. Bydd hyd at ddeuddeg o gorau, a fydd wedi bod yn cystadlu yn ystod y dydd, yn mwynhau eu hunain ar y llwyfan.

Bydd y cystadlu yn dechrau am 10am unwaith eto ddydd Sul gyda’r Arddull Siop Barbwr, Ychydig o Hwyl a Chorau Merched.