Come From Away
-

Come From Away

-
Book now

7,000 o deithwyr yn sownd.  Un dref fach.  Stori wir ryfeddol.

Mae’r sioe ysgubol sydd wedi ennill pedwar Olivier Award gan gynnwys Sioe Gerdd Newydd Orau yn Llundain a Tony Award ar gyfer Cyfarwyddyd Gorau mewn Sioe Gerdd ar Broadway, yn rhannu stori bywyd gwir 7,000 o deithwyr awyr o amgylch y byd, a laniodd yng Nghanada yn ystod digwyddiad 9/11, a’r gymuned Newfoundland fach a wahoddodd y bobl yma i mewn i’w bywydau â chalonnau agored.

Dewch i brofi’r stori lawen a’r gerddoriaeth arbennig yma wrth i bobl leol frwdfrydig a theithwyr byd-eang ddod ynghyd i ffurfio cyfeillgarwch a fydd yn aros gyda nhw am byth.  Mae capten benywaidd cyntaf American Airlines, maer meddylgar y dref, mam diffoddwr tân yn Efrog Newydd a gohebydd newyddion lleol awyddus ymhlith y nifer o gymeriadau go iawn a oedd yno ar ddechrau’r foment a newidiodd hanes ac y daeth eu straeon yn ddathliad go iawn o obaith, dynoliaeth ac undod.

Mae’r cyfarwyddwr sydd wedi ennill gwobr Tony Christopher Ashley ochr yn ochr â’r awduron sydd wedi ennill gwobr Olivier Irene Sankoff a David Hein yn dod â’r stori wir ddyrchafol yma i’r llwyfan mewn cynhyrchiad emosiynol sydd yn gwneud i gynulleidfaoedd godi ar eu traed noson ar ôl noson.

Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event