Cynadleddau

Mae Venue Cymru yn darparu cyfleusterau cynadledda modern a adeiladwyd i’r pwrpas ar gyfer unrhyw nifer o 5 i 5,000 o gynrychiolwyr. Mae’n cyflwyno amrywiaeth eang o ystafelloedd a gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer digwyddiadau a chynadleddau o bob maint. Beth bynnag yw eich manylion, bydd ein tîm digwyddiadau ymroddedig yn gallu diwallu eich anghenion.

Ein hystafelloedd

Ein man mwyaf yw’r Arena sy’n gallu dal hyd at 1,500 mewn arddull derbyniad neu hyd at 2,500 yn sefyll neu 1,500 mewn arddull cabaret, a’r man lleiaf yw ein hystafell fwrdd. Mae ein holl ystafelloedd yn gwbl hygyrch.

I gael rhagor o wybodaeth a manylion, edrychwch ar ein tudalennau ystafelloedd unigol.