Cynadleddau a Chyfarfodydd

Mae gennym fwy na 7000 metr sgwâr o ofod o'r ansawdd uchaf i gynnal arddangosfeydd, cynadleddau a gwleddoedd ar gyfer hyd at 1000 o bobl

Mae cyfleusterau helaeth a hyblygrwydd gwych a gwerth am arian eithriadol Venue Cymru'n diwallu holl ddyheadau trefnwyr am gynhadledd llwyddiannus a chofiadwy. 

Waeth pa mor fawr neu fach yw eich gofynion, gyda dewis o ystafelloedd amrywiol ar gyfer hyd at 1500 o gynadleddwyr, bydd Venue Cymru'n diwallu eich anghenion.

Rydyn ni'n cynnig gwasanaeth sydd wir yn canolbwyntio ar y cwsmer, gan gynnwys cynnig cyngor unigryw i helpu i greu, cynllunio a chynnal eich digwyddiad, a fydd yn sicrhau'r gorau i chi o'ch cynhadledd. Mae ein tîm yn cynnal ac yn rheoli dros 1000 o ddigwyddiadau y flwyddyn.