Cefnogaeth Dechnegol

Mae ein tîm cefnogaeth dechnegol mewnol yn meddu ar gyfoeth o brofiad yn ogystal ag ymwybyddiaeth a dealltwriaeth wych o’r Diwydiant. Gallant helpu i greu digwyddiad gwerth chweil!

Gall profiad a gwybodaeth drylwyr y tîm cefnogaeth dechnegol yn sicr ddod â'r gorau o'ch digwyddiad.

Gyda'u gwybodaeth fanwl a'u creadigrwydd, maent yn gallu dod â chymaint i'r broses o gynllunio digwyddiad. Gall ein tîm cefnogaeth dechnegol cwbl gymwys ddarparu ar gyfer dyluniadau llwyfan, dyluniadau goleuni, rhyngweithio gyda'r rhai sy'n bresennol, cyflwyniadau sgrîn deinamig a ffrydio.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â rhywun yn ein tîm cynadleddau a digwyddiadau:- 01492 879 771

We have been overwhelmed with all the positive feedback we have received. all of this is down to:- The quality of the venue Quality of the food Quality of the staff who look at every intricate detail

Jim Jones