Ein hystafelloedd

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys 28 gofod ar wahân. Gellir defnyddio’r ystafelloedd hyn fel ystafelloedd ymlacio, i gynnal cynadleddau mawr, cyfarfodydd, neu fel ardaloedd arddangos neu dderbyn.

Ein man mwyaf yw’r Arena sy’n gallu dal hyd at 1,500 mewn arddull derbyniad neu hyd at 2,500 yn sefyll neu 1,500 mewn arddull cabaret, a’r man lleiaf yw ein hystafell fwrdd. Mae ein holl ystafelloedd yn gwbl hygyrch.

I gael rhagor o wybodaeth a manylion, edrychwch ar ein tudalennau ystafelloedd unigol.