Paul Smith - Pablo

Paul Smith - Pablo

Archebwch Nawr

I sylw pawb sy’n hoffi comedi! Mae Paul Smith yn ôl ac yn well nag erioed yn ei daith ddiweddaraf, ‘Pablo’.

Byddwch yn barod i brofi comedi hynod ddoniol, a fydd yn gwneud i chi chwerthin yn uchel, sy’n nodweddiadol o Smith. Dyma daith fwyaf a doniolaf Paul Smith hyd yma – byddwch yn chwerthin yn groch ar bob jôc. Mae’r sioe’n cynnwys cymysgedd o’i ryngweithio nodweddiadol â’r gynulleidfa a storïau gwir digrif iawn o’i fywyd pob dydd.

Gellwch ddisgwyl chwerthin afreolus o’r dechrau i’r diwedd, ac ni fyddwch eisiau colli munud.

Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event