The Night Sky Show

The Night Sky Show

Book now

Noson ddifyr i’r unigolion hynny sy’n edrych tua’r nen ac yn rhyfeddu... Dydi’r bydysawd erioed wedi bod gymaint o hwyl!

Yn defnyddio effeithiau gweledol anhygoel. Bydd The Night Sky Show yn mynd â chi ar daith epig ar draws y cyfanfyd o’r iard gefn wybrennol.

Sioe ar gyfer unrhyw un sydd â’r diddordeb lleiaf yn awyr y nos. Noson ar gyfer unrhyw un sydd eisiau chwerthin, dysgu a mwynhau.

Perfformiad hwyliog, difyr a chofiadwy a fydd yn eich helpu i ddeall a mwynhau’r nefoedd uwchben a thu hwnt.

Sioe i bawb heb ormod o wyddoniaeth ddwys nag esboniadau anodd eu dilyn. Mae ffuglen a ffeithiau gwyddonol yn cael eu cyfuno a’u cyflwyno mewn ffordd ddifyr sy’n hawdd ei deall.

 

NOSON WIRIONEDDOL WYCH I’W CHOFIO

Profiad theatraidd trawiadol i bawb. Taith o amgylch y cytser, y sêr, y planedau a mwy. Llawn teithiau a straeon difyr a phosibiliadau di-ben-draw ein dyfodol yn awyr y nos a thu hwnt.

Cyflwynir y sioe gan Adrian West – seryddwr, cyflwynydd ac awdur brwd a phrofiadol. Mae’n fwy adnabyddus fel VirtualAstro ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae ganddo un o’r cyfrifon annibynnol sy’n ymwneud â seryddiaeth a'r gofod mwyaf ar Twitter.

Mae Adrian wedi ysgrifennu erthyglau am seryddiaeth a’r gofod ar gyfer cylchgronau gwyddoniaeth ar-lein ac yn fwyaf diweddar, wedi ysgrifennu ei lyfr newydd - The Secret World of Stargazing. Mae hefyd wedi ysgrifennu canllawiau ac erthyglau ar gyfer y BBC, Y Swyddfa Dywydd a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, i enwi ychydig yn unig.

Os byddwch chi’n troi’ch llygaid tua’r nen ac yn rhyfeddu, The Night Sky Show yw'r sioe i chi.

Paratowch ar gyfer profiad syfrdanol.