Jack & The Beanstalk
-

Jack & The Beanstalk

-
Book Now

Mae teulu’r Trots mor dlawd nad oes ganddynt yr un ffeuen i’w henwau, ac ar ben hynny mae cawr yn codi ofn ar y pentref. Dewch i weld os all Jack orchfygu’r cawr, ennill calon y ferch y mae’n ei garu a gwrthdroi ffawd teulu’r Trots yn y pantomeim doniol hwn i’r teulu. 

Mae hoff ddigrifwr Llandudno, John Evans yn ôl ar lwyfan Venue Cymru ar ôl galw mawr.

Rhagor o gyhoeddiadau am aelodau’r cast i ddod! 

Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event