Clwb Graff
-

Clwb Graff

-
Archebwch Nawr

Mae CLWB GRAFF YN ÔL! I blant a phobl ifanc 8 i 14 oed.  Dysgwch y sgiliau rydych eu hangen i ddylunio a chreu eich gwaith graffiti eich hun gydag Andy ‘Dime One’.

Mae argaeledd y rhaglen ‘Pobl Ifanc Creadigol’ hon yn gyfyngedig felly awgrymir eich bod yn archebu’n fuan.

Lleoliadau

Llyfrgell Bae Colwyn

  • 24 Mehefin 2023, 10am
  • 15 Gorffennaf 2023, 10am
  • 5 Awst 2023, 10am
  • 11 Awst 2023, 10am

Llyfrgell Llandudno

  • 16 September 2023, 10am

Venue Cymru

  • 20 Ionawr 2024, 1.30pm
  • 3 Chwefror 2024, 1.30pm
  • 30 Mawrth 2024, 1.30pm
Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event