The Bootleg Beatles

The Bootleg Beatles

Archebwch Nawr

Mae’r Bootleg Beatles, sy’n cael eu cydnabod ar draws y byd fel teyrnged o’r radd flaenaf, yn dychwelyd am daith arall llawn atgofion drwy’r chwedegau.

Gyda phob manylyn yn ei le, mae’r band yn llwyddo i ail-greu sŵn a golwg y Pedwar Penigamp drwy bob cyfnod eiconig yn eu gyrfa lawn-dop, a hynny yn y ffordd debycaf bosib’ i’r aelodau go iawn. Mae eu hadolygiadau arbennig yn dweud y cyfan. 

Gydag ychydig o help gan eu ensemble gerddorfaol hynod boblogaidd, mae’n rhaid i bob un sy’n hoffi’r Beatles weld y sioe amlgyfrwng hudol yma.

 

“Entirely convincing”

The Times

“Less a tribute, more a reincarnation”

The Daily Telegraph
Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event