Bluey's Big Play
-

Bluey's Big Play

-
Book now

Tra bod dad yn teimlo fel ymlacio rhywfaint ar brynhawn Sul, mae gan Bluey a Bingo syniadau eraill!  Ymunwch â nhw wrth iddynt ddefnyddio pob gêm a syniad sydd ganddynt i symud dad oddi ar y bag ffa.

Mae Bluey’s Big Play yn addasiad theatraidd newydd o’r gyfres deledu sydd wedi ennill gwobr Emmy®, gyda’r stori wreiddiol gan Joe Brumm, a greodd Bluey, a cherddoriaeth newydd gan gyfansoddwr Bluey, Joff Bush. 

Ymunwch â’r Heelers yn eu sioe theatr gyntaf a wnaed ar eich cyfer chi, yn cynnwys pypedau anhygoel, dyma Bluey fel nas gwelwyd erioed o’r blaen, yn dod yn fyw yn y sioe gyntaf yn y DU.

Mae Bluey’s Big Play wedi’i gynhyrchu gan Andrew Kay a Cuffe & Taylor a Windmill Theatre Co ar gyfer BBC Studios

Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event