Bing's Birthday
-

Bing's Birthday

On sale - Fri 3 May, 10am

-
Book now

Ymunwch â Bing a’i ffrindiau Sula, Pando, Coco, Amma ac wrth gwrs Flop wrth iddynt baratoi ar gyfer dathlu ei ddiwrnod arbennig yn y sioe lwyfan newydd sbon, Bing’s Birthday!

Mae hi’n ben-blwydd ar Bing ac mae pawb yn edrych ymlaen yn arw!  Ni fydd pethau bob amser yn mynd yn ôl y bwriad ond, gydag arweiniad Flop a’i ffrindiau, mae Bing yn cael pen-blwydd y bydd yn ei gofio am byth.  

Mae gwahoddiad i chi oll hefyd! Dewch draw, mewn gwisg a mwynhewch yr holl ganeuon, ac ymuno wrth i ni ddathlu pen-blwydd Bing yn y theatr!

Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event