Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth yn 2013 ac ers hynny mae wedi cymryd rhan mewn ystod o brosiectau celfyddydol amrywiol.

Mae Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy yn gweithio ym Mwrdeistref Sirol Conwy gyda’r nod o hyrwyddo, ategu a gwella addysg a gwerthfawrogiad pobl o’r celfyddydau drwy annog a threfnu gweithgareddau diwylliannol fel gweithdai addysgiadol a phrosiectau estyn allan.

Rydyn ni'n credu ym mhŵer y celfyddydau i newid bywydau

Datganiad Cenhadaeth Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy

Gallwch ddarganfod mwy am Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy ar eu gwefan

Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event