Ystafell Alwen

Ceir mynediad i'r ystafell gyfarfod fawr hon o'r prif atriwm cynadleddau. Mae'i siâp yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd neu seminarau mawr.

Ystafell Padarn

Ceir mynediad i'r ystafell gyfarfod fawr hon o'r prif atriwm gynadleddau ac mae'n cynnig golygfeydd panoramig o’r môr. Mae ei siâp yn ddelfrydol ar gyfer derbyniadau, cyfarfodydd neu fel ystafell ymrannu.

Ystafell Harlech

Ceir mynediad i'r ystafell gyfarfod fawr hon o'r atriwm gynadleddau ac mae'n berffaith ar gyfer cyfarfodydd, seminarau neu fel ystafell ymrannu fawr.

Ystafell Conwy

Un o’r naw ystafell gyfarfod fawr y ceir mynediad iddi o'r atriwm gynadleddau. Mae'n cynnig golygfeydd panoramig o'r môr ac yn ddelfrydol ar gyfer derbyniadau, cyfarfodydd neu fel ystafell ymrannu.

Ystafell Rhuddlan

Ceir mynediad i'r ystafell gyfarfod fawr hon o'r prif atriwm gynadleddau. Mae ei siâp yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd neu seminarau mawr.

Faint y gellir eu cynnwys

Dull Theatr 50 - 60

Swper 40

Cabaret 32 - 40

Ystafell ddosbarth 30

Derbyniad 50

Nodweddion

Hyd 10.0m

Lled 8.0m

Uchder y nenfwd 2.35m

Llawr - amrywiol

Goleuni naturiol

Cyfleuster duo'r ystafell ar gael

Wedi'i garpedu

 

Technegol

Wedi'i gynnwys

Sgrin ar y wal

Siart troi ar y wal

Ar gael

Cefnogaeth dechnegol

System sain

Cyfleusterau taflunio