Cysylltu â ni

Venue Cymru, Promenade, Llandudno, LL30 1BB

Swyddfa Docynnau: 01492 872000

Derbynfa: 01492 879771

Bwyty Y Review: 01492 873641

E-bostgwybodaeth@venuecymru.co.uk

Dylid cyfeirio canmoliaethau neu gwynion at y Rheolwr Cyffredinol perthnasol, yn ysgrifenedig drwy e-bost neu'r post.

Venue Cymru

Amanda Guy, Rheolwr Cyffredinol, Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

E-bost: gwybodaeth@venuecymru.co.uk 

Theatr Colwyn

Phil Batty, Rheolwr Theatr, Theatr Colwyn, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, LL29 7RU

E-bost: theatrcolwyn@conwy.gov.uk

Rydym yn bwriadu cydnabod cwynion o fewn 7 diwrnod gwaith. Ac i ymateb o fewn 14 diwrnod gwaith.

Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event