Creu / Create

Grŵp celfyddydau i bobl ifanc sy'n profi anawsterau iechyd meddwl.

Mae Creu / Create wedi'i dargedu at bobl ifanc sy'n profi anawsterau iechyd meddwl. Mae gan y grwpiau gyfleoedd i brofi ystod eang o genres celfyddydol sy'n annog ffyrdd newydd iddynt eu mynegi eu hunain ac sy'n cynnig cyfle i fod yn greadigol.

Sut i ymgeisio: Rhaid cael eich atgyfeirio i fod yn aelod o'r grŵp hwn. Siaradwch gyda'ch ymarferydd iechyd meddwl os hoffech chi gael eich ystyried.

createproject.co.uk

"I’ve done something this evening I thought I’d never do – I made a friend

Aelod o Creu / Create

"Create has provided a really brilliant and unique kind of opportunity for a number of the young people that are known to CAMHS in Conwy. I believe that the projects has contributed significantly to their recovery and maintenance of their wellbeing

Seiciatrydd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc
Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event