YsCŴL

Mae Venue Cymru, gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy, yn cynnal prosiect 10 wythnos i gefnogi dysgu o gartref drwy gyfrwng y celfyddydau. Bob wythnos, byddwn yn cynnig 5 fideo byr ar wahanol bynciau gydag adnoddau i'w cefnogi. Byddwn yn cyhoeddi’r fideos a’r adnoddau yma, ac yn eu rhannu ar ein cyfryngau cymdeithasol.

 

Mae Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy yn elusen gofrestredig sydd wedi ymrwymo i ddefnyddio celf i gyfoethogi bywydau pobl. I ganfod rhagor am Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy ac i ystyried gwneud rhodd, ewch i www.conwyartstrust.org.