Les Miserables (12A)

Les Miserables (12A)

Dangosiad Cymunedol 50c

Archebwch Nawr

Bydd un o’r ffilmiau cerdd mwyaf poblogaidd yn dychwelyd i Theatr Colwyn ar gyfer Dydd Sant Ffolant - 50c y tocyn!

Wedi’i ailgymysgu a’i ailfeistroli, gyda llun a sain gwell, mae Les Misérables yn dangos Ffrainc yn y 19eg ganrif ac yn adrodd hanes y cyn-garcharor Jean Valjean (Hugh Jackman), sydd wedi bod yn ceisio osgoi’r swyddog heddlu didrugaredd Javert (Russell Crowe) am ddegawdau, ar ôl torri ei reolau parôl.

Mae eu bywydau’n newid am byth pan mae Valjean yn cytuno i ofalu am Cosette, merch ifanc un o weithwyr y ffatri, Fantine (Anne Hathaway).

Mae Les Miserables yn cynnwys trais a rhyw cymedrol, ac iaith gymedrol achlysurol

** Mae tocynnau ar gyfer y ffilm deuluol hon yn 50c, diolch i Gyngor Tref Bae Colwyn. Bydd te, coffi, popgorn, a diod rewllyd Snowshock yn 50c hefyd! Dewch â rhodd i’r banc bwyd os ydych chi’n gallu (bwyd gyda dyddiad da, eitemau nad ydynt yn ddarfodus yn unig os gwelwch yn dda).

 

 

 

Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event