How to make a puppet

Ar gael nawr!

Wedi'i ysbrydoli gan Y Mabinogion, dysgwch sut i greu eich cymeriad pyped gŵdihŵ eich hun o fytholeg Cymru.

Bydd yn hwyl dros ben!... Rhan o brosiect perfformiad pypedau mabinogi sydd ar ddod o Magic Light Productions. 

Beth fydd ei angen arnoch

  • Plât papur / cerdyn gwyn
  • Marcwyr / creons / pensiliau lliw
  • Siswrn / cyllell grefftau
  • Dau bin hollt / stwffwl papur
  • Edau neu linyn
  • Ffon grefftau / ffon lolipop
  • Llygaid gwgl
  • Glud

Grŵp oedran: 3+ (bydd angen goruchwylio plant iau wrth iddynt ddefnyddio glud / siswrn)

Yn cynnwys straeon yn Gymraeg a Saesneg

The video will be available on this page an on our YouTube channel - youtube/c/VenueCymru01

How to make a puppet