Gyda’r Nos yn Y Review

Tamaid o Ysbrydoliaeth Gyda’r Nos yn Y Review

I Ddechrau

 • Cawl - Cawl clasurol y dydd gyda bara ffres (ll) (d/g ar gael hefyd)
 • Cranc - ‘Bon bon’ cig cranc gwyn gydag wy iâr wedi'i botsio a mayonnaise garlleg a saffrwm
 • Porc - Porc carpiog, pwdin gwaed gyda salad afalau a thomatos bach a dresin barbeciw (heb gynnyrch llaeth)
 • Ffalaffel - Ffalaffel ffacbys a chorbwmpen gyda dresin tsili melys a choriander (f)
 • Caws Mozzarella Byfflo - Caws mozzarella byfflo gydag olifau, tomatos heulsych, basil a chnau pîn (ll)
 • Eog Mwg wedi’i Goginiov - Gyda relish caprys a nionyn coch a salad berwr y gerddi (d/g)

Prif Gyrsiau

 • Stecen Syrlwyn - Gyda chylchoedd nionyn mewn cytew cwrw, sglodion tew, tomatos mewn menyn garlleg a saws pupur (£6.00 yn ychwanegol) (d/g a heb gynnyrch llaeth ar gael hefyd)
 • Cig Eidion - Brisged wedi’i choginio’n araf, tatws stwnsh mwstard, bresych coch a saws bacwn a sialots (d/g)
 • Ffiled Lleden - Saws thermidor a risotto sbigoglys a ffa
 • Cyw Iâr - Brest wedi’i grilio gyda chrystyn brioche a chaws Parmesan a stiw madarch a ffa gwyn
 • Cig Oen - Ysgwydd oen, pys a pancetta gyda stwnsh bresych Safwy (d/g)
 • Planhigyn Wy Pob - Gyda gnocchi stilton ac ysbigoglys, ffriter asbaragws (ll), gnocchi tomato a tsili gyda ffriter asbaragws (f)
 • Tofu - Brocoli main, nwdls saws soi a sesame wedi'u ffrio a llysiau Asiaidd wedi'u piclo (f)

Ar yr ochr

 • Cylchoedd nionyn mewn cytew cwrw £2.50
 • Sglodion main/tew/tatws melys £2.50
 • Dail salad mewn finegrét £2.50
 • Llysiau gwyrdd wedi'u stemio £2.50
 • Bresych coch melys £2.50

Pwdin

 • Mousse y Goedwig Ddu - Gyda hufen iâ ceirios a licris (d/g)
 • PaflofaGyda gellyg wedi’u potsio mewn dŵr rhosod a chnau almwn wedi'u tostio (f) (d/g)
 • Bara Brith - Gyda chwstard fanila a gwirod Merlyn
 • Crempogau - Gyda surop masarn a hufen iâ ceuled lemon
 • Detholiad o hufen iâ a sorbed (d/g) (Opsiynau heb gynnyrch llaeth ar gael, gofynnwch i aelod o staff am fanylion)
 • Detholiad o gawsiau o Gymru a Phrydain gyda siytni, seleri a grawnwin (d/g ar gael hefyd)

(d/g) Di-glwten (ll) Llysieuol (f) Fegan

Diodydd Poeth

 • Te £1.50
 • Coffi wedi’i hidlo £1.50
 • Espresso £1.50
 • Cappuccino £2.60
 • Latte £2.60
 • Siocled Poeth £2.50

 

Gallai’r cynnyrch gynnwys cnau.

Rydym ni’n cadw’r hawl i newid y prisiau.

Os oes gennych chi unrhyw ofynion dietegol siaradwch ag un o’r staff.

Pob pris yn cynnwys TAW.

 

Amseroedd agor pan fo perfformiadau - Cinio cyn y theatr - 2 awr a hanner cyn y perfformiad.

Rydym ni’n argymell yn gryf eich bod chi’n cadw lle, ffoniwch 01492 873641 | E-bost: yreview@venuecymru.co.uk