ZOG and The Flying Doctors
-

Freckle Productions a Rose Theatre yn cyflwyno

ZOG and The Flying Doctors

-
Archebwch Nawr

Yn seiliedig ar y llyfr gan Julia Donaldson ac Axel Scheffler

Mae Zog, myfyriwr hynod awyddus sy’n ambiwlans awyr, yn dal i lanio â chryn gynnwrf. Ynghyd â'i griw Doctoriaid Awyr, y Dywysoges Pearl a Syr Gadabout, maent yn trin môr-forwyn â llosg haul, ungorn â chorn yn ormod, a llew â ffliw. Fodd bynnag, mae gan ewythr Pearl, y Brenin, syniadau eraill ynghylch a ddylai tywysogesau fod yn feddygon, ac mae hi’n cael ei chloi’n y castell mewn coron a ffrog wirion wedi’i haddurno â ffriliau! 

Gydag ychydig o help gan rai ffrindiau a hanner pwys o gaws, a all Pearl wneud ei hewythr yn well a phrofi y gall tywysogesau fod yn feddygon hefyd?

Yn seiliedig ar ail lyfr hynod lwyddiannus Julia Donaldson ac Alex Scheffler, daw Freckle Productions (Zog, Stick Man, Tiddler & Other Terrific Tales, Tabby McTat) â’r tîm creadigol y tu ôl i Zog, Emma Kilbey a Joe Stilgoe yn ôl at ei gilydd am y fersiwn fodern iawn hon o’r stori dylwyth deg glasurol.