Twrnamaint Snwcer Cazoo
-

Twrnamaint Snwcer Cazoo

-
Archebwch nawr

Bydd enwau mwyaf y byd snwcer yn dychwelyd i Landudno y flwyddyn nesaf pan fydd Venue Cymru’n llwyfannu Pencampwriaeth Taith Cazoo.

Bu Llandudno’n gartref i frenhinoedd y byrddau gwyrddion o 2015 i 2019, pan ohiriwyd y twrnamaint oherwydd pandemig Covid-19 yn 2020. Mae WST yn awr yn bwriadu dychwelyd i Landudno ar gyfer un o ddigwyddiadau mwyaf y calendr, o 28 Mawrth tan 3 Ebrill, 2022.

Pencampwriaeth Taith Cazoo fydd y digwyddiad olaf yng Nghyfres Cazoo, a bydd yn cynnwys yr wyth chwaraewr uchaf yn rhestr ddetholion 2021/22. Neil Robertson a enillodd y teitl y tymor diwethaf, gyda buddugoliaeth 10-4 yn erbyn pencampwr 2019, Ronnie O’Sullivan. Roedd y chwaraewyr eraill yn cynnwys Judd Trump, Mark Selby a John Higgins.

 

Cynnig agoriadol hanner pris

Er mwyn croesawu cefnogwyr yn ôl i’w digwyddiadau, mae WST yn cynnig gostyngiad arbennig iawn. Am gyfnod cyfyngedig yn unig, gall cefnogwyr brynu tocynnau hanner pris rhwng dydd Llun 28 Mawrth a dydd Iau 31 Mawrth*.

* Nodwch mai nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael am y pris arbennig hwn. Mae’r cynnig yn berthnasol i docynnau safonol yn unig, a bydd telerau ac amodau'r Swyddfa Docynnau’n weithredol.