That'll Be The Day

That'll Be The Day

Archebwch Nawr

Yn dilyn llwyddiant aruthrol Taith y 35 Mlwyddiant, mae That’ll Be The Day yn ôl ar daith gyda sioe anhygoel arall yn llawn o berfformiadau byd-enwog gan Trevor a’r cast hynod, hynod ddawnus.

Gadewch i brif sioe Roc a Rôl y DU fynd â chi ar daith drwy’r blynyddoedd, wrth i chi ddathlu oes aur Roc a Rôl a Phop gyda’ch gilydd, o’r 50au yr holl ffordd hyd at yr 80au. 

Yn cyfuno sgetshis comedi a dynwared digrif dros ben gyda cherddoriaeth wych a chanu ardderchog, mae That’ll Be The Day wir yn unigryw ac yn arbennig. Pa ryfedd iddi fod yn teithio am gymaint o flynyddoedd, ac yn mynd yn well ac yn well o hyd? Ymunwch â Trevor a’r cast eithriadol am brofiad gwych a fydd yn siŵr o’ch rhoi chi mewn hwyliau, yn canu ac yn dawnsio ac yn ysu am ychydig bach mwy. 

Os byddwch chi ond yn gweld un sioe theatr eleni, hon yw’r un.