Spencer (12A)

Cyngor Tref Bae Colwyn

Spencer (12A)

Dangos ffilm er budd Elusennau’r Maer

Archebwch Nawr

Cyngor Tref Bae Colwyn - Dangos ffilm er budd Elusennau’r Maer

Mae priodas y Dywysoges Diana a’r Tywysog Charles wedi hen chwythu ei phlwc. Er bod sïon am garwriaethau ac ysgariad ar droed, gorchmynnir heddwch ar gyfer dathliadau’r Nadolig ar Ystâd y Frenhines yn Sandringham. Mae bwyta ac yfed, saethu a hela. Mae Diana’n deall y sefyllfa. Ond eleni, bydd pethau’n wahanol iawn. Mae SPENCER yn dychmygu beth allai fod wedi digwydd yn ystod y dyddiau tyngedfennol hynny.

  • Mae Spencer yn cynnwys cyfeiriadau at anhwylderau bwyta, hunan-niwed ac iaith gref weithiau. Os oes angen rhagor o gefnogaeth arnoch, ewch i www.beateatingdisorders.org.uk