Sister Act The Musical
-

Sister Act The Musical

-
Archebwch Nawr

Ydych chi’n barod – mae sioe Sister Act yn dychwelyd i Landudno!

Peidiwch â methu’r cynhyrchiad newydd sbon hwn o sioe gerdd hynod boblogaidd Broadway a’r DU Sister Act yn syth o Lundain.

Fe fyddwch chi wrth eich boddau gyda’r cast gwych sy’n cynnwys seren y teledu a’r West End Lesley Joseph, enillydd gwobr Olivier a seren Tracy Beaker, Clive Rowe, seren y West End a ffefryn Hairspray, Lizzie Bea a seren Emmerdale a Waitress, Sandra Marvin fel Deloris, hoff leian pawb!

Mae bywyd Deloris yn newid yn annisgwyl pan mae hi’n dyst i lofruddiaeth. Caiff ei rhoi dan gaethiwed gwarchodol a’i chuddio yn yr un lle na ddylai gael ei darganfod - lleiandy! Caiff ei hannog i helpu’r côr ac mae’n helpu ei chyd-leianod i ganfod eu gwir leisiau wrth iddi ailddarganfod ei llais ei hun yn annisgwyl.

Mae’r sioe gerdd nefolaidd hon yn cynnwys cerddoriaeth wreiddiol gan Alan Menken (Aladdin, Enchanted Disney), sydd wedi ennill gwobr Tony® ac 8 gwobr Oscar®, a chaneuon wedi’u hysbrydoli gan Motown, miwsig yr enaid a disgo, ac mae’n sioe lawen a llon. Mae’n sioe gerdd oddi fry, Sister Act yw’r sioe wych mae’n rhaid i chi ei gweld, mae’n codi calon a chynhesu’r enaid dro ar ôl tro.