School of Rock
-

School of Rock

-
Archebwch nawr

Llandudno, byddwch yn barod i newid y drefn oherwydd mae sioe gerdd lwyddiannus Andrew Lloyd Webber o’r West End a Broadway, School of Rock, yn dod i rocio yn Venue Cymru!

Mae School of Rock yn sioe gerdd sy’n enwog yn fyd-eang, wedi’i seilio ar y ffilm gyda Jack Black. Mae Dewey Finn eisiau bod yn seren roc, ond mae’n cael ei adael allan gan griw ei fand ac wir angen arian. Wrth smalio bod yn athro cerdd llanw mewn ysgol baratoi elitaidd, mae’n datgelu ei ddisgyblion fel y duwiau roc mae o’n eu haddoli, gan eu trawsnewid yn fand roc anhygoel. Wrth i’r disgyblion dawnus ddysgu ganddo beth yw ystyr rocio go iawn, mae Dewey yn cymryd ffansi at bennaeth prydferth, ond sobr yr ysgol, sef Miss Mullins, gan ei helpu i ailddarganfod y natur wyllt sydd y tu mewn iddi. Ond, a fyddant i gyd yn cyfiawnhau eu hunain ym mrwydr y bandiau?

Gyda 14 cân newydd gan Andrew Lloyd Webber, yr holl ganeuon gwreiddiol o’r ffilm, a band o blant hynod, hynod dalentog sy’n chwarae’n fyw ym mhob sioe, bydd School of Rock yn cynhesu’r galon ac yn eich syfrdanu ar yr un pryd.

Peidiwch â cholli’r cyfle!  Archebwch eich tocynnau heddiw i weld y sioe gerdd lwyddiannus mae pawb yn canu ei chlod.

‘I laughed. I cried. I rocked!’

Jack Black

‘Five-star triumph’

The Sunday Times