Sarah Millican - Bobby Dazzler

Sarah Millican - Bobby Dazzler

Archebwch nawr

Mae Sarah Millican yn ei hôl ar daith, gyda ‘Bobby Dazzler’ o sioe stand-yp newydd. 

Dyma ei chweched daith ryngwladol, a byddwch yn dysgu beth sy’n digwydd pan fydd ei cheg yn selio ar gau, sut i daflu arthion dros wal, ceisio colli pwysau ond dim ond yn colli top eich bys, prawf ceg y groth oedd yn syndod o ddigrif, a pha mor ofnadwy yw tanc arnofio. 

Treuliodd Sarah y flwyddyn ddiwethaf yn ysgrifennu jôcs ac yn tyfu ei phen-ôl. All hi ddim aros i fod yn teithio ac yn gwneud i chi chwerthin eto.

sarahmillican.co.uk  | @sarahmillican75