Richard and Adam

Richard and Adam

Archebwch Nawr

Mae’r ddau frawd gwych o Gymru, Richard & Adam yn dychwelyd i ddiddanu’r genedl gyda’u harmonïau anhygoel a welodd pawb ar Britain’s Got Talent. Ar ôl perfformio i dros 14 miliwn o bobl ar draws y byd maen nhw’n dychwelyd ar gyfer taith hir ddisgwyliedig o gwmpas y DU, gan ddod a’u talent eithriadol i Landudno.

Mae eu llwyddiant ar Britain’s Got Talent wedi arwain at ryddhau eu halbwm cyntaf, The Impossible Dream sydd wedi gwerthu dros 1 miliwn o gopïau. Dyma’r albwm yn neidio yn syth i Rif 1 gan aros yno am bedair wythnos yn olynol, gan ei gwneud yr albwm y flwyddyn honno i aros yn rhif 1 am y nifer fwyaf o wythnosau. Mae eu llwyddiant wedi parhau gyda’u tri albwm arall sydd wedi cyrraedd y 10 uchaf yn y DU a phob un yn cyrraedd Rhif 1 yn y Siartiau Clasurol.

Ymunwch â Richard & Adam ar gyfer y daith The Greatest Songmen, lle bydd yr hogiau yn dal eich sylw am noson o gerddoriaeth o safon fyd-eang, yn cynnwys A Million Dreams, Volare a The Impossible Dream, wedi’u perfformio gan y ddeuawd yn defnyddio techneg berffaith ac eglurder grymus.

Gyda’u gilydd mi fyddan nhw’n rhoi sioe theatr i chi fel dim arall a pherfformiad i bawb ei gofio.