The Proclaimers

NIGEL McINTYRE presents

The Proclaimers

Support: John Bramwell

Book now

Yn 2022, bydd The Proclaimers yn mynd i’r stiwdio recordio i recordio eu 12fed albwm, yna byddant mewn gwyliau yn ystod yr haf, cyn mynd ar daith o amgylch Prydain ac Iwerddon gyda 35 o ddyddiadau rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr.   

Yn efeilliaid, ond mor unigryw, daeth Craig a Charlie Reid i amlygrwydd 35 mlynedd yn ôl gyda’u halbwm cyntaf ‘This Is The Story’ a’r sengl ‘Letter from America’ a gyrhaeddodd y 3 Uchaf. Ers hynny, mae eu hapêl at sawl cenhedlaeth wedi golygu llwyddiant aruthrol ar draws y byd dros y blynyddoedd.

Mae caneuon The Proclaimers yn fythol ac yn cyfleu rhesaid o emosiynau, wedi’u hysgrifennu’n grafog, gyda gonestrwydd emosiynol, tân gwleidyddol a ffraethineb. Mae eu caneuon i’w clywed mewn priodasau, angladdau a phopeth yn y canol, ac mae un gân, dathliad cynnar o ddisgyn ben a chlustiau mewn cariad, yn enwog ar draws y byd ac sydd bellach yn anthem fyd-eang. 

Mae The Proclaimers wedi cerfio cornel iddyn nhw eu hunain yn y byd lle mae pop, gwerin, ton newydd a phync yn dod ynghyd. Wrth wneud hynny, maent wedi cyhoeddi senglau ac albymau Aur a Phlatinwm yn y DU, UDA, Canada, Awstralia a Seland Newydd.

Ar raglen ‘Desert Island Discs’ ar BBC Radio 4, mae David Tennant yn disgrifio ei gân gyntaf gan The Proclaimers – “I could have chosen any and every track from this band, probably my favourite band of all time. They write the most spectacular songs, big hearted, uncynical passionate songs.”

www.proclaimers.co.uk