Peter Pan
-

Peter Pan

-
Archebwch nawr

Mae Venue Cymru yn croesawu John Evans yn ôl ar gyfer yr antur bantomeim sy’n glasur oesol - Peter Pan! Yn ymuno â John y Nadolig hwn fydd Carley Stenson (Hollyoaks, Dancing on Ice), James Lusted a Jason Marc-Williams.

Pan ddaw Wendy a'i brodyr ar draws Peter, y bachgen sydd byth yn heneiddio, maen nhw'n cael eu cludo i ynys hudol Neverland. Gyda’r ynys dan fygythiad, a allan nhw helpu Peter a’r Lost Boys i drechu’r dihiryn Capten Hook a’i griw o fôr-ladron enwog?

Rydym bellach yn derbyn taliadau drwy PayPal, gan gynnwys y dewis o ledaenu cost eich pryniant. Ar gael ar-lein yn unig.

Subscribe to our Mailinglist
Keep up to date with our event