Pete Tong & The Symphony Orchestra

Pete Tong & The Symphony Orchestra

Dan arweinyddiaeth Jules Buckley

Archebwch nawr

Bydd Pete Tong a Cherddorfa’r Dreftadaeth dan arweinyddiaeth Jules Buckley, yn dod â chlasuron newydd sbon Ibiza i Fae Colwyn

Mae perfformiad gwych yn dychwelyd i Gymru ar ôl teithiau llwyddiannus blaenorol a pherfformiadau awyr agored - gyda sioe newydd sbon ar gyfer 2022 gyda mwy o anthemau dawns eiconig.

Gyda chefnogaeth - Jean Jacques Smoothie a Hollie Profit

Mae’r sioe yn un i’w gweld gan gefnogwyr, partiwyr a phawb wnaeth weld Ibiza fel eu Meca, cyfuniad anhygoel o DJ mwyaf dylanwadol y DU gyda cherddorfa 65 darn, sioe weledol anhygoel gyda laser a’r anthemau parti mwyaf. 

Roedd y syniad wedi dwyn ffrwyth yn dilyn llawer o waith caled a churadu gofalus yn y BBC Proms llwyddiannus yn Neuadd Brenhinol Albert dair blynedd yn ôl.  Roedd cydweithrediad Pete gyda’r Gerddorfa Dreftadaeth o dan arweiniad Jules Buckley wedi mynd ymlaen i chwarae arenau o amgylch y byd, gan gynnwys Hollywood Bowl a dwy noson wedi gwerthu allan yn yr O2 a chynhyrchu’r albwm Classic House, wnaeth werthu dros 200,000 copi a chyrraedd rhif un yn y DU, a’r dilyniant, Clasuron Pete Tong Ibiza, sydd hyd yma wedi gwerthu dros 120,000.

Mae’r sioe unwaith eto yn cael ei hybu gan hyrwyddwr rhanbarthol presennol Live UK ac enillwyr dair gwaith Orchard Live; dywedodd y cyfarwyddwr Pablo Janczur: “Rydym wedi hybu’r sioe hon mewn lleoliadau awyr agored ddwy waith gyda llwyddiant mawr ac mae bob amser wedi bod yn uchafbwynt ein haf felly allwn ni ddim aros i’w gyflwyno i Fae Colwyn.  Byddwch yn barod i bartio yng Ngogledd Cymru!’