Peppa Pig's Best Day Ever
-

Peppa Pig's Best Day Ever

-
Ffoniwch 01492 872000

Mae Peppa Pinc yn edrych ymlaen at fynd allan am y diwrnod gyda George, Mami Mochyn a Dadi Mochyn – dyma fydd ei diwrnod gorau erioed! 

Gyda’r car yn llawn, maent yn barod am daith llawn anturiaethau. O waith ffordd i’r teulu brenhinol, cestyll i ogofau a hufen iâ i byllau mwdlyd - mae rhywbeth i’r teulu cyfan a’u holl ffrindiau ei fwynhau, gan gynnwys Miss Cwningen, Carwyn y Ci, Jerald y Jiráff a llawer mwy!

Byddwch yn barod am sioe fyw newydd sbon Peppa Pinc sy'n llawn caneuon, gemau a chwerthin, dyma fydd y diwrnod gorau erioed i selogion Peppa Pinc!

www.peppapiglive.com

a loving recreation of the TV show… it works beautifully - The Stage Review