Paul Weller

Paul Weller

Archebwch nawr

Mae PAUL WELLER wedi cadarnhau ei daith gyntaf o amgylch Prydain ers 2017. Bydd yn perfformio 12 dyddiad ym mis Mai 2020, ac mae’n dod i Venue Cymru.

Bu Paul yn teithio ddiwethaf pan chwaraeodd sawl sioe fel rhan o’r cyngherddau awyr agored “Forest Live” rheolaidd dros yr haf, ond mae o wastad yn teimlo’n fwy cartrefol yn perfformio mewn neuaddau cyngerdd gwych.

Dim ond y cyntaf o fwy o sioeau byw yn nes ymlaen yn 2020 yw’r gyfres hon o ddyddiadau, a’r gobaith yw y bydd rhagor o ddyddiadau’n cael eu hychwanegu.  Mae Paul wedi bod yn gweithio yn y stiwdio’n ddiweddar, yn ysgrifennu ac yn chwarae caneuon newydd. Bydd ffrwyth y llafur hwn yn dod i’r amlwg yn y flwyddyn newydd.