Paul Smith
-

Paul Smith

Changed

-
Archebwch nawr

Mae llawer wedi newid ym mywyd Paul Smith yn y blynyddoedd diweddar. Ymunwch ag ef ar ei drydedd taith o amgylch y DU ac Iwerddon, y fwyaf eto, wrth iddo unwaith eto gymysgu straeon craff a doniol ei fywyd gyda'i ffraethineb unigryw nodweddiadol.