Paul Merton - Impro Chums

Paul Merton - Impro Chums

Archebwch Nawr

Mae Paul Merton, Richard Vranch, Suki Webster, Mike McShane a’u cyfeilydd Kirsty Newton yn ôl ar y lôn yn 2022 ac maent yn ymweld â rhai o’u hoff lefydd yn y DU gyda noson arall o fyrfyfyrio anhygoel. Mae’r profiad a gewch o weld y Chums yn byrfyfyrio gyda’i gilydd yn un i ryfeddu ato. Maent yn ystwytho’u cyhyrau byrfyfyrio er mwyn cyfareddu a diddanu cynulleidfaoedd yn y wlad hon a dramor.

Sylwer gall y perfformwyr amrywio

“Merton's chums are some of the most seasoned performers in this field and know just how to work the games, the suggestions and the audience for maximum effect. ... Pure hilarity" 

British Theatre Guide