Paul Carrack

Paul Carrack

Archebwch nawr

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Paul Carrack yn dechrau ar ei Daith 20/20 o amgylch Prydain ym mis Mawrth 2020!

Bydd Paul Carrack a’i fand 6 offeryn arbennig yn mynd ar daith unwaith eto ar gyfer eu Taith 20/20 sydd â 30 dyddiad, gan gychwyn ar 17 Ionawr. Adwaenir Paul Carrack fel ‘The Man with the GOLDEN VOICE’ yn dilyn rhaglen ddogfen BBC am ei yrfa 50 mlynedd syfrdanol, ef yw’r llais arbennig yn y caneuon poblogaidd 'How Long’  gan  ACE, ‘Tempted’ gan Squeeze ac 'Living Years’ gan Mike and the Mechanics a gafodd ei henwebu am Wobr Grammy, ac mae bellach yn un o’r cerddorion annibynnol mwyaf gweithgar yn y maes. Ar ôl dychwelyd o’i daith o amgylch Japan ac America fel offerynnydd â Band Eric Clapton, mae Paul yn awyddus i ddefnyddio ei set ei hun i amlygu ei ganeuon poblogaidd a’i gydweithrediadau â bandiau megis The Eagles, yn ogystal â chaneuon o’i 17 albwm unigol.

Cyhoeddir yr albwm newydd, ‘The Best of LIVE’ 1985-2020, ym mis Hydref 2019.