Oti Mabuse - I Am Here

Oti Mabuse - I Am Here

Archebwch nawr

Mae pencampwr diwethaf Strictly Come Dancing a The Greatest Dancer, OTI MABUSE, yn creu sioe heb ei thebyg yn 2021.

Paratowch am noson o goreograffi gwefreiddiol wrth i rai o ddawnswyr mwyaf y byd a chantorion a cherddorion gorau’r West End ymuno ag Oti.

Mae OTI MABUSE – I AM HERE yn gorwynt o ddathliad o’r dylanwadau a’r pethau a wnaeth ei hysbrydoli ar siwrnai o dyfu i fyny yn Ne Affrica i ddilyn ei breuddwyd. O Jeifs syfrdanol a Sambas egnïol i Kwaito cyffrous De Affrica, mae hon yn noson ffrwydrol o ddawnsio a cherddoriaeth a fydd yn codi curiad eich calon.

***************************

Mwynhewch OTI MABUSE – I AM HERE fel gwestai VIP gyda thocyn CWRDD A CHYFARCH.

Ymunwch ag Oti cyn y sioe i gael cyfle unigryw am lun a llofnod, ac fe gewch gofraglen ac anrheg arbennig. Nifer benodol o lefydd sydd ar gael.
Mae’r sesiynau Cwrdd a Chyfarch yn digwydd 90 munud cyn y perfformiad. Mae’n rhaid i westeion VIP gyrraedd 10 munud cyn dechrau’r profiad gan na fydd rhai sy’n hwyr efallai yn cael mynediad.