Only Boys Aloud

10 mlynedd anhygoel o

Only Boys Aloud

Archebwch nawr

2020 yw 10 Mlwyddiant Only Boys Aloud ac i nodi’r achlysur mae’r grŵp wedi cyhoeddi Dau Gyngerdd Gala, gydag un ohonynt yn cael ei gynnal yn Venue Cymru fis Hydref yma.

Ym mis Mawrth 2010, lansiwyd Only Boys Aloud fel menter newydd i gael bechgyn i ganu yng Nghymru, gan roi bywyd newydd i’r traddodiad o Gorau Meibion Cymreig ac ysbrydoli bechgyn yn eu harddegau i ddarganfod hyder, cymuned, mwynhad a chyfeillgarwch drwy ganu. Dim clyweliad, dim ffi ac mae cynwysoldeb yn ganolog i’r cynllun.

Gyda 13 o gorau yn gweithio mewn rhai o ardaloedd gyda’r amddifadedd mwyaf yng Nghymru, mae sôn am y ffenomenon hon wedi lledaenu ledled y byd. Mae ymhell dros 28 miliwn wedi gweld y clip o glyweliad y bechgyn ar gyfer Britain’s Got Talent ar YouTube ac mae negeseuon yn cael eu gosod bron yn ddyddiol ar eu gwefan o bob cwr o'r byd.

Mae OBA, a grëwyd ar gyfer un cyngerdd yn 2010 wedi mynd o nerth i nerth, gan sicrhau 3ydd lle nodedig yn Britain’s Got Talent ar ITV yn 2012, perfformio ym Mhalas Buckingham yn 2013 i ddathlu 60 mlynedd ers y coroni, lansio Llong Bleser newydd sbon y Royal Caribbean, arwyddo cytundeb albymau gyda Sony a llawer, llawer mwy.

Ymlaen a ni ddeng mlynedd ac mae Elusen Aloud bellach wedi ymgysylltu â dros 1,000 o fechgyn drwy gorau Only Kids Aloud yng Ngogledd a De Cymru ac maen nhw hefyd wedi creu Only Kids Aloud ac Academi Only Boys Aloud. Ar gyfer y noswaith arbennig iawn hon, byddan nhw’n dod â rhai o'u bechgyn gwreiddiol i berfformio gyda'r holl gorau Aloud.

Gyda chantorion ifanc o bob cwr o Gymru, ymunwch â ni wrth iddyn nhw ddathlu degawd o gerddoriaeth ac atgofion.