NT Live: Straight Line Crazy (12A)

NT Live: Straight Line Crazy (12A)

Byw Sgrinio

Archebwch Nawr

Drama newydd gan David Hare | Cyfarwyddwyd gan Nicholas Hytner

Mae Ralph Fiennes (Antony & Cleopatra) yn arwain y cast ym mhortread tanbaid David Hare (Skylight) o ddyn mwyaf pwerus Efrog Newydd; sgemar o fri y gwnaeth ei etifeddiaeth newid y ddinas am byth.

Am ddeugain mlynedd yn ddi-dor, bu i Robert Moses fanteisio ar y bobl mewn grym drwy gymysgedd o gyfaredd a bygythion. Ei gymhelliad i ddechrau oedd ei fod yn benderfynol o wella bywydau gweithwyr Dinas Efrog Newydd, a bu iddo greu parciau, pontydd a 627 milltir o wibffordd i gysylltu’r bobl â’r byd mawr y tu allan.

Gyda gwrthwynebiad grwpiau protest yn ymgyrchu dros syniad gwahanol iawn o’r hyn y dylai’r ddinas fod, a fydd gwendid democratiaeth yn cael ei amlygu yn wyneb ei argyhoeddiad carismatig?

Yn cael ei ddarlledu’n fyw o’r Bridge Theatre yn Llundain, Nicholas Hytner sy’n cyfarwyddo’r ddrama newydd fywiog hon.