Nosweithiau Parti Nadolig

Mae Venue Cymru yn cyflwyno

Nosweithiau Parti Nadolig

Contact us to book

Dyma’r amser i drefnu’ch Parti Swyddfa Nadolig!

Mae’r staff yma yn Venue Cymru yn brysur yn paratoi ar gyfer y Partïon Nadolig eleni.

Cynhelir ein nosweithiau parti nos Wener 6 Rhagfyr, nos Sadwrn 7 Rhagfyr, nos Wener 13 Rhagfyr a nos Sadwrn 14 Rhagfyr. Gwnewch y Parti Nadolig yn un i’w chofio, ymunwch â ni i yfed, bwyta a dawnsio drwy’r nos wrth i Neuadd Venue Cymru gael ei drawsnewid i safle parti.

Mae’r tocynnau ar werth yn awr! Archebwch yn gynnar rhag cael eich siomi!

I gael rhagor o fanylion neu i archebu eich lle ffoniwch Gydlynydd Nosweithiau Parti Venue Cymru ar 01492 872000 neu anfonwch e-bost at christmas@venuecymru.co.uk