Noson gydag Arwyr Pêl-droed Lerpwl

Noson gydag Arwyr Pêl-droed Lerpwl

Archebwch Nawr

Noson arbennig gydag Enillwyr Cwpan Ewrop a’r Capten Phil Thompson, Sammy Lee a Bruce Grobbelaar ar y llwyfan gyda’i gilydd, a Jed Stone yn cyflwyno.  Byddant yn adrodd straeon am eu cyfnod yn chwarae i Lerpwl.  Bydd y noson yn llawn adloniant a thynnu coes fel y byddech chi’n ei ddisgwyl, felly ymlaciwch a mwynhewch! 

Bydd cyfleoedd cyfyngedig i Gwrdd a Chyfarch cyn y sioe am luniau.  Peidiwch â methu’r cyfle i fod yn un o’r rheini ... gyda phecynnau Aur ac Arian ar gael.

Pecyn Cwrdd a Chyfarch - £198

  • Tocyn i’r digwyddiad
  • Crys LFC replica wedi’i lofnodi gan y 3 arwr   
  • Llun y gallwch ei lawrlwytho 48 awr ar ôl y digwyddiad gyda’r 3 arwr a thlws Cwpan Ewrop.
  • Lleoedd yn brin

Dylai’r rheiny â thocynnau Cwrdd a Chyfarch Aur gyrraedd am 17:45 ar y noson.

Pecyn Cwrdd a Chyfarch Arian - £98

  • Tocyn i’r digwyddiad
  • Llun maint 16 x 12 wedi’i lofnodi gan y 3 arwr
  • Llun y gallwch ei lawrlwytho 48 awr ar ôl y digwyddiad gyda’r 3 arwr a thlws Cwpan Ewrop.
  • Lleoedd yn brin

Dylai’r rheiny â thocynnau Cwrdd a Chyfarch Arian gyrraedd am 18:30 ar y noson.                                                                           

* Oherwydd amser a chyfyngiadau, ni fydd yr arwyr yn llofnodi unrhyw eitemau eraill a gyflwynir iddynt.