Migrations (Autumn)

Migrations (Autumn)

Archebwch nawr

Rydym yn hoffi ehangu ein gorwelion ond beth yw'r canlyniadau? 

Mae’r awydd i ehangu ein gorwelion yn un naturiol, ond i lawer, mae’n angenrheidiol i wella ar amgylchiadau. Fodd bynnag, yn aml mae gwneud hyn yn arwain at ganlyniadau anfwriadol.

Drwy gyfres o storiâu cyflinellol, mae opera newydd Opera Cenedlaethol Cymru yn archwilio’r uchafbwyntiau ac isafbwyntiau o ymfudo: o ymfudiad adar i hwylio'r Mayflower dros 400 mlynedd yn ôl; o hanes caethwas Affricanaidd Caribïaidd ym Mryste i brofiad y meddygon Indiaidd sy'n gweithio yn y Gig.

Mae amlochredd y gerddoriaeth, a gyfansoddwyd gan y cyfansoddwr Prydeinig Will Todd (Alice’s Adventures in Wonderland), yn wahanol i unrhyw beth a berfformiwyd o’r blaen yn WNO, ac mae’n addasu i leoliad ac awyrgylch bob naratif, a ysgrifennwyd gan chwe awdur o wahanol gefndiroedd. Yn ymuno â Cherddorfa WNO estynedig mae cast o 100 o berfformwyr sy’n cynnwys Corws WNO, côr gospel, dawnswyr Bollywood a chorws plant. 

Drama epig ar raddfa enfawr, profiad byw na ellir ei fethu.

#WNOmigrations